Esperance, der betyder håb, er navnet på bugten, der strækker sig i en konkav bue fra Skallingen til Blåvandshuk. Bugten er opkaldt efter et skib der forliste i 1874, og den barske natur vidner om, at befolkningen langs den jyske vestkyst har været drevet af håbet i deres ulige kamp mod tiden og naturkræfterne, op igennem historien.
Med industrialiseringens indtog og opsvinget omkring 1900-tallet, afløstes de gamle træskibe hurtigt af moderne skibe og landbruget udviklede nye metoder til at sikre afgrøderne. Kystlinjen, som før i tiden primært bestod af små fiskersamfund, er ligeledes idag, forvandlet til oplevelsesbaseret kystturisme.
Region Syddanmark dækker årligt den største andel af turister i Danmark med 38% af alle overnattene gæster, og 30% af gæsterne kommer hovedsageligt for at tage på wellness- og badeferie.


Værket “HAAB” inviterer, til at alle, kan udtrykke deres egne håb, ved at tegne og skrive med kridt på betonvæggene:
Hvad vi håber på, røber, hvem vi er, hvad vi kommer af, og hvor vi vil hen. Og midt i vores små, dagligdags forhåbninger kan der gemme sig forbindelser til storstilede håb om gennemgribende forbedring i vores liv og vores verden.

I en opbygningsperiode på 14 dage, har dialogen med de forbipasserende på stranden, været omdrejningspunkt for at udvikle det endelige udtryk.
Til åbningen af værket den 4. september 2014, inviterede vi håndlæseren Alice, til at inspirere folk, til at udtrykke og reflekterer over, hvad håbet er.

using allyou.net